Nieuws over Liedertafelfestival Santé 2020


Gelet op de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus en het standpunt dat door de regering is ingenomen om de termijn van maatregelen tot zeker 28 april a.s. te verlengen heeft ons doen besluiten het door ons geplande Liedertafelfestival op 6 september a.s. niet door te laten gaan.

Daarbij hebben de navolgende overwegingen  een belangrijke rol gespeeld :

-Het is vooralsnog niet mogelijk voor koren om te repeteren.

-Wij zijn voor de financiering van het festival in grote mate afhankelijk van de horeca. 

 Een beroep op deze sector, die het nu zwaar te verduren heeft, vinden wij niet verantwoord.

Wij hopen in 2021 het festival weer te kunnen organiseren.

Tenslotte wensen wij iedereen alle gezondheid toe.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Liedertafel Santé.